o nas

o naszym przedszkolu
nasza misja

Co jest dla nas najcenniejsze

My, rodzice i pedagodzy, pragniemy dla naszych dzieci tego, co najlepsze. Chcielibyśmy, aby ich życie było piękne, radosne i szczęśliwe. Jednak nawet najpiękniejsza róża ma kolce. Nasze dzieci także wcześniej czy później spotkają na swojej drodze jakieś trudności. Czy będą umiały je pokonać? Czy pomimo przeszkód będą potrafiły wspinać się na szczyty swoich możliwości? Na pewno tak, jeśli będą samodzielne. Pedagogika Montessori dużą wagę przykłada właśnie do rozwijania tej umiejętności.

Równie ważne jest to, aby dzieci posiadały wewnętrzną motywację do działania. W pedagogice Montessori nauczyciele starają się nie stosować kar i nagród. Największą nagrodą dla dziecka jest to, że samo wykonało wyznaczone przez siebie zadanie. Jego poczucie wartości wzrasta. Pomoce montessoriańskie są tak skonstruowane, że dziecko ma możliwość skontrolowania swojego ewentualnego błędu i skorygowania go. Błędy nie przekreślają dziecka, są tylko oznaką, że należy jeszcze nad zadaniem popracować.

Przygotowane otoczenie sprzyja indywidualizacji w nauczaniu. Ogromna ilość materiałów pozwala każdemu dziecku znaleźć coś dla siebie, odkryć swoje zdolności i zainteresowania.

 

 

 W naszym przedszkolu nie ma tradycyjnych zabawek, są za to pomoce montessoriańskie – czyli starannie przemyślane przedmioty wykonane między innymi z najwyższej jakości drewna, służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Są one pogrupowane zgodnie z zasadą porządku i logiki w określone kąciki tematyczne, które z pewnością okażą się bardziej atrakcyjne dla Państwa dzieci niż zwykłe zabawki. Nauczyciele montessoriańscy pracują tak, aby pomóc dzieciom samodzielnie wykonać zadania. Maria Montessori podkreślała, że „skuteczna działalność pedagogiczna będzie pomagała małym dzieciom kroczyć po drodze wiodącej do samodzielności (…) wszystko, co jest bezużyteczną pomocą, stanowi przeszkodę w rozwoju sił naturalnych”.

Nie krytykujemy dzieci. Jeśli czegoś nie umieją, jest to tylko sygnał do dalszej pracy, a nie oceny. Jako nauczyciele mamy świadomość konieczności samokształcenia – zgłębiamy naszą wiedzę i umiejętności, aby być dla dzieci. Pracujemy z pasją.

Joanna Bober

Dyplomowany nauczyciel Montessori. Magister pedagogiki ogólnej oraz przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagog

Historia

Tworzymy przyjazne miejsce już od 2012 roku

Rozpoczęślimy działalność we wrześniu 2012 roku jako niepubliczny punkt przedszkolny Róża Montessori – jedyna placówka montessoriańska na Warszawskiej Białołęce.
Punkt Przedszkolny w praktyce musi spełnić podobne standardy jak typowe prywatne przedszkole, ale może mieć tylko 1 grupę przedszkolaków. Po 3 latach jego funkcjonowania zainteresowanie naszym niepublicznym przedszkolem w Warszawie na Białołęce oraz metodą Montessori okazało się na tyle duże, że musieliśmy poszukać większego lokalu. Znaleźliśmy go przy ul. Dębowej 12 M na pograniczu Warszawy, Jabłonny i Legionowa. Mieliśmy tutaj kilkukrotnie większy lokal, położony na dużej działce, w otoczeniu zieleni, i bliskiej odległości od stadniny koni.  

Stąd decyzja o przeniesieniu placówki począwszy od roku szkolnego 2015/2016 i przekształceniu jej w przedszkole niepubliczne z oddziałem integracyjnym – dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W październiku 2015 r. Niepubliczne Przedszkole Róża Montessori uzyskało wpis (nr. 419 PN) do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Biuro Edukacji M. st. Warszawy. Placówka jest nadzorowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W styczniu 2016 r. nastąpiło ostateczne przekształcenie punktu przedszkolnego w przedszkole niepubliczne z oddziałem integracyjnym.
W 2020 r. w odpowiedzi na duże zainteresowanie ofertą edukacyjną naszego przedszkola oraz ze względu na potrzeby rozwojowe, zmieniliśmy siedzibę. Nowe miejsce – przy ul. Majorki 25 spełniło nasze oczekiwania – dobra komunikacja, duży budynek umożliwiający przyjęcie większej liczby dzieci, duża działka otoczona zielenią, stwarzają bardzo dobre warunki dla przedszkolaków.
W naszym przedszkolu realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego (Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r.). Prowadzimy także roczne przygotowanie przedszkolne dla 6-latków.

Patronat

Placówka pod patronatem stowarzyszenia Montessori

Aby stworzyć jak najlepsze warunki rozwoju dla dzieci współpracujemy z różnymi instytucjami, niekiedy dzieląc się również naszymi doświadczeniami. W zakresie edukacji współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori. Nasze wysiłki zostały docenione przez PSM, które w 2015 r. przyznało naszej placówce swój patronat.

Polskie Stowarzyszenie Montessori obejmuje patronatem, lub rekomenduje placówki pracujące zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Wydanie patronatu lub rekomendacji poprzedzone jest wnikliwą analizą pracy placówki oraz wizytacją i sprawdzeniem, jak placówka w praktyce realizuje w/w kryteria placówki Montessori. Patronat/rekomendacja jest wyznacznikiem jakości i zgodności pracy wychowawczo-dydaktycznej z pedagogiką Marii Montessori, dlatego Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Montessori może wypowiadać się i polecać jedynie te placówki, które objęte są jego patronatem/rekomendacją.

nasza kadra

Serce i kwalifikacje

W trosce o Państwa dzieci staramy się zatrudniać nauczycieli jak najlepiej przygotowanych, mających nie tylko wymagane przepisami wykształcenie pedagogiczne, ale też kursy specjalistyczne uwzględniające specyfikę pedagogiki Montessori. W kadrze naszego przedszkola integracyjnego w Warszawie na Białołęce mamy też dyplomowanego oligofrenopedagoga i psychologa. Ponadto współpracujemy z logopedą, terapeutą SI, fizjoterapeutą oraz innymi specjalistami – w zależności od potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Joanna Bober

Joanna Bober

Dyrektor

Założyciel Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Róża Montessori, dyrektor, dyplomowany nauczyciel Montessori w zakresie przedszkola i nauczania początkowego. Magister pedagogiki ogólnej oraz przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną, oligofrenopedagog, terapeuta SI, członek Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Nauczyciel „w drodze”, ciągle poszukujący dobrych metod pracy, uczestniczący w wielu kursach, szkoleniach, wizytujący placówki Montessori w Polsce i Europie.
Kocha dzieci i jest zafascynowana pedagogiką Montessori, która między innymi sprzyja samodzielności i sprawia, że wzrasta poczucie własnej wartości dzieci. Jak sama mówi chciałaby, aby przedszkolaki były tutaj radosne, szczęśliwe i aby mogły rozwinąć swój indywidualny potencjał i pokonywać ewentualne trudności. Jest przekonana, że przedszkole integracyjne może być cudownym miejscem dla każdego dziecka – zarówno zdrowego jak i z różnymi potrzebami edukacyjnymi, ponieważ dzieci wzajemnie siebie ubogacają.

Aleksandra Lewandowska

Aleksandra Lewandowska

Pedagog

Absolwentka studiów pierwszego stopnia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek pedagogika ogólna. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolu, szkole specjalnej FPLN oraz Warsztacie Terapii Zajęciowej. Prowadziła zajęcia z zakresu indywidualizacji nauczania, ceramiki artystycznej oraz terapii ręki z dziećmi od 3 do 12 lat. Do każdego dziecka ma indywidualne podejście, stara się odkrywać jego potencjał, uzdolnienia i predyspozycje. W swojej pracy czerpie z Pedagogiki Montessori, która jej zdaniem daje dzieciom największe możliwości na integralny rozwój. Prywatnie szczęśliwa mama Szymka i Tymka fascynująca się arteterapią i fotografią.

Martyna Banasiewicz-Wasilewska

Martyna Banasiewicz-Wasilewska

Pedagog specjalny/Nauczyciel

Ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności – Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie z tyflopedagogiką na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Realizując swój rozwój zawodowy ukończyła również studia magisterskie na kierunku – Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą na tej samej uczelni. Posiada ukończony kurs propedeutyczny „Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego (przedszkole)”. Zaliczyła również wiele kursów i szkoleń zawodowych doskonalących, m.in: z dziedziny pedagogiki Montessori, terapii ręki, grafomotoryki, Pozytywnej Dyscypliny, pracy z dziećmi z zespołem Aspergera oraz metod aktywizujących w pracy z dzieckiem. Zawsze chciała pracować z dziećmi. Jest osobą otwartą, pogodną, optymistycznie nastawioną do życia i innych ludzi, szybko nawiązuje z nimi kontakt. Uważa, że praca z dziećmi jest ogromnym wyzwaniem, ale przynosi wiele radości i satysfakcji. W wolnym czasie lubi słuchać muzyki oraz czytać książki.

Iza Okuń

Iza Okuń

Pedagog

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dbając o rozwój zawodowy ukończyła wiele szkoleń i kursów, m.in. z metod aktywizujących w pracy z dzieckiem oraz kursie grafomotorycznym przygotowującym do nauki czytania i pisania. Ukończyła także certyfikowany kurs z zakresu pracy z dziećmi z zespołem Aspergera oraz wiele kursów dotyczących wyrównywania deficytów dziecięcych. Ukończyła kurs Montessori. Doskonaląc swoje umiejętności kontynuuje edukację na studiach podyplomowych Pedagogika M. Montessori edukacja i terapia przedszkolna i wczesnoszkolna. Stale podnosi kwalifikacje biorąc udział m.in. w kursach oraz międzynarodowych konferencjach montessoriańskich. Z pracy z dziećmi czerpie wiele radości i satysfakcji.

Dominika Strugińska

Dominika Strugińska

Logopeda, pedagog, terapeuta SI

Absolwentka logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. z zakresu metody krakowskiej,  terapii ręki, współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z wadami zgryzu, Integracji Sensorycznej. Prowadziła warsztaty dla rodziców m.in. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Terapia neurobiologiczna i dieta u dzieci ze spektrum autyzmu”, „Wspieranie rozwoju mowy dziecka”. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolach, Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz prywatnych placówkach terapeutycznych. Pracuje z dziećmi w normie intelektualnej oraz z różnymi zaburzeniami rozwoju m.in. autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, opóźnionym rozwojem mowy. Każdy, nawet najmniejszy sukces dziecka jest dla niej motywacją do dalszej terapii. Kieruje się indywidualnym podejściem do małych pacjentów, dostosowuje metody terapii do potrzeb dzieci. Uśmiech i dobra zabawa to dla niej nieodłączny element zajęć.

Małgorzata Antoniewicz

Małgorzata Antoniewicz

Pedagog przedszkolny i specjalny

Absolwentka surdopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz pedagogiki przedszkolnej w Wyższej Szkole Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Wykształcenie wzbogaca kursami oraz literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii. Posiada ukończony kurs doskonalący „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”. Swoje 14-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym zbudowała prowadząc warsztaty tematyczne i zajęcia ogólnorozwojowe o charakterze adaptacyjnym dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców. W swojej pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym kieruje się szacunkiem do drugiego człowieka. Ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka, wsparcie i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa co wpływa na pozytywne nastawienie emocjonalne dziecka do przedszkola a w konsekwencji na harmonijny rozwój. Na co dzień jest mamą 8- letniego Filipa oraz fanką spędzania wolnego czasu na łonie natury. Uwielbia grzybobranie, spacery po lesie oraz jazdę na rowerze.

Marzena Jakubik

Marzena Jakubik

Doświadczona mama 5 letniego Jasia i 12 letniej Amelki. Studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Europejskiej Uczelni Warszawskiej. Ukończyła kurs Pedagogiki Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej. Poszerzając swoje kompetencje ukończyła także kurs pozytywnej dyscypliny w praktyce. Kocha zwierzęta i przyrodę, swoją przygodę z przedszkolem Róża Montessori rozpoczęła prowadząc dla dzieci warsztaty przyrodnicze. Każdemu dziecku stara się zapewnić poczucie bezpieczeństwa i wsparcie. Najcenniejsza jest jednak dla niej możliwość towarzyszenia dzieciom w odkrywaniu świata. Interesuje się ratownictwem medycznym i stale wzbogaca swoją wiedzę w tej dziedzinie. Posiada certyfikat z pierwszej pomocy dzieciom.

Prywatnie największą jej radością jest czas spędzony z rodziną oraz angażowanie się w pomoc dla najbardziej potrzebujących.

Marta Olszewska-Grabska

Marta Olszewska-Grabska

Pedagog

Absolwentka Psychologii na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe w Collegium Verum w Warszawie na kierunkach Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z metodyką Marii Montessori i Pedagogika z dydaktyką. Ukończyła kursy „Przedszkole bez kar i nagród” i „Relacja bez kar i nagród dla profesjonalistów”. W swojej pracy zwraca uwagę na potrzeby dziecka. Towarzyszy im w trudnych i radosnych chwilach. Praca nauczyciela to dla niej przede wszystkim budowanie relacji i wrażliwość na emocje. Jest to także inspiracja do nieustannego rozwoju.

Prywatnie szczęśliwa mama Helenki (9 l) i Marcelinki (7 l).

Małgorzata Wołosiewicz

Małgorzata Wołosiewicz

Pedagog, terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy w trakcie studiów magisterskich z terapii zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, terapeuta ręki, absolwentka pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Dodatkowo muzyk-skrzypaczka oraz wolontariusz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w placówkach oświatowych oraz prowadząc zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i dzieci w placówkach kulturalno-oświatowych a także w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

W wolnym czasie trenuje Ultimate Frisbee w podwarszawskim klubie oraz jeździ konno.

Barbara Kobiela

Barbara Kobiela

pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta pedagogiczny.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku resocjalizacja oraz studia drugiego stopnia na kierunku edukacja integracyjna i włączająca. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Doskonaliła swój warsztat pracy biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach m.in z zakresu autyzmu, komunikacji, treningu jedzenia, AAC, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi, TUS, terapia ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w m.in w szkole specjalnej, przedszkolu terapeutycznym, poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Prowadziła zajęcia indywidualne z terapii pedagogicznej, grupowe z terapii ręki,Treningi Umiejętności Społecznych, treningi jedzenia, warsztaty dla rodziców dotyczące radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. W pracy ważna jest dla niej kreatywność, pasja i entuzjazm, ceni sobie indywidualne podejście do dzieci. W wolnym czasie lubi słuchać muzyki oraz fotografować.

Beata Bień

Neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog.

Od 20 lat pracuje z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi w wielu obszarach ich rozwoju. Zaczynała przygodę zawodową w świetlicy szkolnej, następnie w ośrodku rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczym dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, po czym zajęła się pomocą dzieciom ze spektrum autyzmu i z wieloma innymi trudnościami w przedszkolach i poradniach. Posiada doświadczenie w diagnozowaniu i terapii. Systematycznie wzbogaca warsztat pracy, korzystając z różnego obszaru szkoleń. Wyspecjalizowała się w budowaniu narzędzi wspierających mowę dzieci o większych trudnościach komunikacyjnych (symbole PCS, Mówik, gesty Makaton). Chętnie korzysta z metody czytania globalnego G. Domana, metody krakowskiej, kinesiotapingu, metody werbo – tonalnej, stymulacji wielozmysłowej C. Delacato i in. Wspiera proces terapeutyczny za pomocą muzyki, prowadząc grupowe zajęcia logorytmiczne. Prowadziła szkolenia i warsztaty dla nauczycieli żłobków oraz rodziców. W czasie wolnym pasjonat wiosłowania, pedałowania i wędrowania. Wyznaje przekonanie, że terapeuta powinien być detektywem, z zaciekawieniem poszukującym najlepszych metod wzbudzania w dzieciach ich własnej motywacji do rozwoju. 

Anna Ajdys

Anna Ajdys

Pedagog

Opiekune i wychowawca z 10-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Pracowała m.in. w świetlicy socjoterapeutycznej, szkole podstawowej, przedszkolu Montessori a także prywatnie jako opiekunka dzieci w różnym wieku i z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ukończyła studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki ogólnej, terapii pedagogicznej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Uczestniczyła i uczestniczy w wielu kursach i szkoleniach pedagogicznych. Aktualnie kontynuuje naukę na kursie na prawach studiów podyplomowych z zakresu przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji i terapii Montessori.

Nasze przedszkole

to miejsce gdzie:

  • pracują nauczyciele, pedagodzy posiadający oprócz kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacje do pracy metodą Montessori, co oznacza, że legitymują się dyplomami ukończenia kursów/studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki Marii Montessori;
  • placówka zaaranżowana jest wg kryteriów „przygotowanego otoczenia”; w grupie przedszkolnej znajdują się podstawowe (kluczowe) montessoriańskie pomoce rozwojowe z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy: do życia praktycznego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, językowej, przyrodniczo – kulturowej a także muzycznej i estetycznej;
  • aranżacja miejsc pracy dzieci odpowiada ich indywidualnym potrzebom i fazom rozwojowym;
  • harmonogram dnia i tygodnia uwzględnia oprócz realizacji najnowszej podstawy programowej, indywidualną pracę dzieci z pomocami rozwojowymi Montessori;
  • dzieci przebywają w grupach różnowiekowych, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu a zarazem wzmacnia, w myśl założeń pedagogiki M. Montessori, indywidualny rozwój dzieci;
  • nauczyciel, zgodnie z pedagogiką M. Montessori wspiera indywidualny rozwój dzieci, prowadzi ich obserwację oraz właściwą dokumentację w tym zakresie; ściśle współpracuje z rodzicami;
Współpraca

Pracujemy dla dzieci

W trosce o zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju dla naszych podopiecznych podejmujemy także współpracę z innymi instytucjami, specjalizującymi się w określonych dziedzinach. Ze względu na pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi współpracujemy z terapeutami, m.in. SI. Pod kątem wymiany doświadczeń oraz organizacji praktyk studenckich współpracujemy również z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie oraz innymi uczelniami warszawskimi zainteresowanymi pedagogiką Montessori. Nie krytykujemy dzieci. Jeśli czegoś nie umieją, jest to tylko sygnał do dalszej pracy, a nie oceny. Jako nauczyciele mamy świadomość konieczności samokształcenia – zgłębiamy naszą wiedzę i umiejętności, aby być dla dzieci. Pracujemy z pasją.

v

opinie

Co mówią o nas rodzice

Drugi dom moich dzieci, po prostu

Marta Klewińska

Polecam wszystkim, którzy szukają właściwego miejsca do opieki i przede wszystkim rozwoju dziecka.

Rafał Popiel

Uwielbiam miejsce i wychowawczynie 🙂 mój syn również a młodszy też już by chętnie zostawał (ale wiek jeszcze nie ten heh)

Paulina Jankowska-Klawender

Wspaniałe miejsce, drugi dom. Cudowne ciocie i wspaniała Pani Dyrektor. Miejsce, w którym potrzeby dziecka są na pierwszym miejscu, miejsce, w którym dziecko czuje się bezpiecznie. Miejsce, w którym ciocie mają zawsze czas. Miejsce, w którym dzieci wspierają się nawzajem. Jesteśmy tu krótko bo od września a już polubiliśmy tu być . Po prostu.

Justyna Gawryś

Lokalizacja

Ul. Majorki 25

03-020 Warszawa, Białołęka

Prowadzimy rekrutację do wyczerpania miejsc

Zapraszamy do odwiedzenia naszego niepublicznego przedszkola na warszawskiej Białołęce od poniedziałku do piątku w godz: 7.30-17.00, kontaktu telefonicznego
+48 604 214 257 lub poprzez e-mail biuro@roza-montessori.pl.